Atelier Aventurijn biedt een plek voor iedereen die op een actieve manier aan zichzelf wil werken. In het bijzonder voor mensen met rouw en verlies en/of hoogsenitiviteit (HSP). Aventurijn biedt naast therapie individuele-, en groepsbegeleiding.

De naam Aventurijn Aventurijn is de naam van een groene heelsteen. Hij heeft een sterk geestelijk kalmerende werking, geneest hartenpijn, geeft emotionele rust, helpt de concentratie versterken, beschermt tegen negatieve energieën en laat de wilskracht en besluitvaardigheid groeien. De Aventurijn helpt vinden wat voor jou het beste is, waar jij blij en gelukkig van wordt.
Hiermee is Aventurijn een metafoor voor die kwaliteiten die ik middels kunstzinnige therapie en begeleiding beoog te bewerkstelligen.

Rouwtherapie

Je voelt een stil verlangen….
Je voelt geen ruimte meer om te genieten…
Je zoekt een manier om je emoties zichtbaar te maken.

Als je je in het leven gehecht hebt aan iets of iemand dan vloeit daar verlies en rouw uit voort. Liefde en verlies vormen dan ook de kop en de munt van hetzelfde geldstuk.

Bij verlies en rouw denk je vaak eerst aan een overlijden maar het kan ook een verlies zijn door scheiding, van gezondheid, een baan, ouderlijk huis of andere tegenslagen. Een groot verlies is een ervaring die overspoelt, je machteloos en hulpeloos maakt en waarbij je vanbinnen iets moet doen om te overleven. Soms kan een recent verlies een eerder geleden verlies weer voelbaar maken.

Rouwen is het antwoord op zo’n verlies. Rouwen is nodig om je aan te kunnen passen aan de veranderingen als gevolg van het verlies. Rouwen is hard werken en kost veel energie. Er wordt gezocht naar een nieuw innerlijk evenwicht. Het doel van rouwen is dan ook om alle verlieservaringen te integreren in je identiteit. Door te rouwen kan deze zich ontwikkelen. 

“Rouw is liefde die zijn adres is kwijtgeraakt.” - Jean Jacques Suurmond

Wanneer je de rouw niet neemt kan dat op termijn problemen veroorzaken op lichamelijk (buik- en hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid), emotioneel, mentaal, relationeel en existentieel (wie ben ik zonder…?) gebied.
Vaak is er bij klachten als depressie, burn-out of angsten sprake van een onverwerkt verlies.

Wat kan je van de therapie verwachten?

Samen stilstaan bij jouw verhaal. Met gesprekken, creatieve werkvormen en/of lichaamsgericht beeldend werken help ik jou je pad te vervolgen. Mijn begeleiding is erop gericht je gezonde deel aan te spreken waardoor je eigen kracht, om het verlies te dragen, wordt versterkt. Dit met als doel weer meer grip op en plezier in het leven te krijgen.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door respect voor het verlies, voor ieders eigenheid en voor wat hij/zij kan dragen. Mijn ondersteuning is gericht op:

 • het onder ogen zien van de realiteit van het verlies;
 • het ervaren van de pijn van het verlies;
 • de situatie zoals deze was voor het verlies omvormen naar een herinnering;
 • het ontwikkelen van een nieuwe identiteit met een leven zonder…
 • het zoeken naar een zinvolle invulling van het verlies in het leven.

Het doel van kunst is niet
het uiterlijk van de dingen
weer te geven, maar het innerlijk

Aristoteles

HSP

'Stel je niet zo aan…doe eens niet zo overgevoelig!’
‘Maak nu eindelijk eens een keuze!’

Dit zijn opmerkingen die een hoogsensitief persoon (HSP) vaker krijgt waardoor het gevoel kan groeien anders te zijn dan anderen.
Als je hoogsensitief bent, ben je meer dan gemiddeld gevoelig voor externe indrukken en prikkels. Je merkt ook meer details en signalen op dan de meeste andere mensen. De oorzaak is een zeer gevoelig zenuwstelsel vaak in combinatie met diepgewortelde overlevingsstrategieën. De informatie komt sneller en dieper binnen dan bij andere mensen, door de gevoeligheid van je systeem.


Doordat externe prikkels vaak overspoelen, wordt de aandacht van een HSP vanaf het begin van zijn/haar leven naar buiten getrokken. Hierdoor ben je als HSP geneigd erg in het hoofd te zitten. Dat geeft een schijn van controle en veiligheid. Als HSP krijg je hierdoor vaak niet voldoende gelegenheid om je innerlijk goed te ontwikkelen en te beseffen wie je zelf bent en wat je wil.
Om alle externe prikkels en informatie die uit jezelf komen te ‘verteren’ en een plek te geven heb je veel tijd en rust nodig. Om die reden heb je als HSP sneller last van overprikkeling, stress, angst en fysieke klachten. Hoogsensitiviteit kan ook een kracht worden als je er goed mee leert omgaan. Jezelf beter leren kennen, je levensstijl nog eens onder de loep nemen en eventueel je waarden-, en normenpatroon herijken, kunnen bijdragen aan een versterking van je persoonlijke kracht en welzijn. 

Wat kan je van de therapie verwachten?

Hoogsensitieve mensen hebben vaak veel affiniteit met kunstzinnig werken. Ze hebben ook vaak een natuurlijke verbinding met schoonheid en harmonie. Juist deze verbinding kan helpend zijn om de eenzijdigheid weer in balans te brengen. Het (lichaamsgericht) beeldend werken, iets met de handen maken,  betekent dat de verbinding met het lijf kan groeien. De therapie kan je het volgende brengen:

 • meer ontspanning, rust, beter slapen;
 • groter bewustzijn en inzicht in wie je bent; je bronnen, kwaliteiten, en drijfveren inzetten voor jouw groei en ontwikkeling;
 • je eigen patronen en overtuigingen gaan herkennen;
 • meer plezier ervaren in de dingen die je doet;
 • je beter leren afgrenzen of juist openen;
 • meer ruimte leren innemen om te genieten;
 • beter met je angsten omgaan of deze overwinnen;
 • ….

Werkwijze

Voordat je besluit of Aventurijn de juiste plek voor je is, bied ik je de mogelijkheid om gebruik te maken van een (gratis) kennismakingsgesprek.

Intake

We beginnen met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen naar jouw vraag, behoefte en verwachtingen en hoe mijn begeleiding daarop kan aansluiten.

Wakker maken aan je eigen gebaar

Doorgaans beginnen we met een kunstzinnig diagnostisch traject. Dit bestaat uit vijf contactmomenten. Het eerste moment is het reeds plaatsgevonden intakegesprek. In de volgende vier ga je zelf aan het werk met kunstzinnige opdrachten. Na afloop kijken we samen naar elk kunstzinnig werk en wat je daaraan beleefd hebt. Uit dit gemaakte werk spreekt het onbewuste zich uit in een gebaar. Jouw gedachten, gevoelens en behoeften laten zich namelijk in kleur, vorm en beweging zien. De kunstzinnige werken, je eigen biografie en je hulpvraag helpen je om dit eigen gebaar op het spoor te komen. Dit gebaar geeft meer helderheid over je eigen rol. We bespreken tijdens het vijfde contactmoment samen wat dit gebaar jou zegt en hoe je hier vervolg aan wil geven. 

Hoe verder?

Het diagnostisch traject kan een afgerond geheel zijn. Je kunt er ook voor kiezen om verder te werken aan je vraag middels therapie. In dat geval vormen deze vijf contactmomenten samen de intake. Er wordt dan een voorstel voor een behandelplan gedaan. Hierin worden regelmatig evaluatiemomenten opgenomen.

De therapie

Tijdens de therapie wisselen het gesprek, kunstzinnig werken en andere gewenste methoden zoals lichaamsgericht kunstzinnig werken, geleide meditaties, opstellingen, rollenspel en eventueel schrijfopdrachten elkaar af. Je wordt tussentijds uitgenodigd actief mee te denken over de te maken stappen. Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd is. Daarom vindt de therapie bij voorkeur wekelijks plaats.

Afsluiting

De therapie wordt afgesloten met een evaluatiegesprek en je ontvangt, wanneer gewenst, een schriftelijke evaluatie.

Vertel me en ik luister,
toon me en ik kijk,
laat me het beleven en ik leer.

Lao Tzu

Over mij

Mijn missie is om met mijn ervaring en deskundigheid op het gebied van rouw en verlies en hoogsensitiviteit ‘een gids’ en middels het kunstzinnig werk ‘een spiegel’ voor jou te zijn. Je bepaalt zelf je eigen weg zodat je zelf antwoorden kunt vinden en je eigen verantwoordelijkheid leert nemen.
Mijn naam is Anita Peeters (1964), ik ben gehuwd en moeder van een dochter.

Lang heb ik mijn leven ervaren als een zoektocht. Ik had het gevoel dat ik een gereedschapskist had gekregen waarvan ik de inhoud, het gereedschap, niet wist te gebruiken.
Ik ben opgegroeid op een boerderij in een groot gezin. In een omgeving met veel drukte en prikkels. Hier wist ik me als hoog sensitief kind moeilijk staande te houden. Ook in mijn school-, en later werktijd wist ik lang niet hoe ik een plaats in deze wereld kon bemachtigen. Ik ben al op jonge leeftijd gaan tekenen omdat dit mij rust en blijdschap bracht.

Een aantal persoonlijke verliezen waren een keerpunt in mijn leven. Hierdoor leerde ik mezelf ontdekken, meer op mijzelf te vertrouwen. Gevoel en verstand vonden elkaar. Kortom, ik leerde mijn gereedschap gebruiken. In deze periode ben ik meer gaan schilderen wat me hielp om naar mijn gevoel te leren luisteren.
Vanaf toen kreeg alles wat ik deed meer fundament. Als gevolg hiervan groeide ik ook uit ‘het jasje van thuiszorgmanager’. Het verlangen groeide om mijn professie in het begeleiden van mensen te gaan verbinden met mijn persoonlijke ervaringen en het beeldend werken.
In 2012 heb ik de opleiding Kunstzinnige therapie beeldend aan de Hogeschool te Leiden cum laude afgerond. Deze opleiding droeg bij aan een grotere bewustzijnsontwikkeling en ik leerde mijn hoogsensitiviteit nog meer tot mijn kracht te maken. De antroposofie, waarop deze opleiding deels gestoeld is, werd een grote inspiratiebron.
In 2018 heb ik de opleiding “Omgaan met verlies” bij het Land van Rouw afgerond. Tevens heb ik me verder geschoold in een aantal methodes die helpend zijn bij mijn specialisaties: Wakker worden aan je eigen gebaar, het werken met poppetjestaal, LKT (Lichaamsgerichte Kunstzinnige therapie) en ACT (Acceptance & Commitment Therapie). 

Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, om je ziel te zien een kunstwerk – G.B. Shaw

Sinds 2012 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk. Daarnaast was ik reeds werkzaam als kunstzinnig begeleider op een kunstzinnige dagbesteding in Eindhoven. In 2018 kreeg ik de gelegenheid deze dagbesteding in mijn atelier in Heeze voort te zetten. Vanaf Oktober 2021 ben ik tevens werkzaam bij Gezondheidscentrum Mercuur (https://mercuur.praktijkinfo.nl) in Eindhoven.                                                                      

In mijn begeleiding ga ik uit van de mens in zijn geheel (lichamelijk, psychisch, emotioneel en sociaal) want alles staat in relatie tot elkaar en in verbinding met de omgeving. Ik ben er van overtuigd, mede door mijn eigen ervaringen, dat echte verandering of herstel van binnenuit komt. In mijn benadering richt ik me dan ook op de verbinding met ieders eigen kracht. Het is deze kracht die zorgt voor een beweging naar een gezonde situatie. Met bewustzijn van deze kracht kan het zelfvertrouwen groeien en kunnen eigen authentieke keuzes gemaakt worden.

Praktijkinfo

Kosten 

Duur

Prijs 

Oriënterend gesprek

½ u

gratis

Intake

1 u

€ 72,-

Consult 

1 ¼ u

i.o. evt. 1 uur 

€ 90,-

€ 72,-

Evaluatieverslag

€ 72,-

Reiskosten

Op verzoek kom ik op locatie werken. Buiten Heeze geldt een vergoeding voor de reiskosten.

Vergoedingen/ kosten

Vaktherapie AG wordt door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed via het aanvullende pakket. Je verzekeringspolis geeft hierover duidelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling en de eventuele declaratie bij je zorgverzekeraar. Voor meer informatie kun je jouw polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met je zorgverzekeraar of kijken op www.kunstzinnigetherapie.nl.

Begeleiding in het zorgatelier wordt betaald via een PGB (Persoons Gebonden Budget) of ZIN (Zorg In Natura). Hiervoor en voor het vervoer is een indicatie via uw gemeente (WMO18+) nodig. Atelier Aventurijn heeft met diverse gemeenten contracten afgesloten. 

Afzeggen 

Afzeggen van een afspraak kan per telefoon of mail minimaal 24 uur van tevoren. 

Kwaliteitswaarborg

Ik ben een geregistreerd lid bij de Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie (NVBT) en aangesloten bij het kennisnetwerk Nederlandse Vereniging Vaktherapie - Antroposofisch Geïnspireerd (NVV-AG) en de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorg (NVAZ). De NVBT en NVV-AG vallen onder de koepelorganisatie Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Door dit lidmaatschap wordt de kwaliteit van de therapie gewaarborgd. Tevens is Atelier Aventurijn door het lidmaatschap verbonden aan de klachtenregeling van de Stichting Zorggeschil voor de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast is Atelier Aventurijn ook Kiwa gecertificeerd met kwalificatieniveau 6. 

Klachten

Ben je niet tevreden over de behandeling of heb je een klacht? Laat het mij weten! Dan ben ik op de hoogte en kunnen we samen kijken naar een oplossing. Vind je dit lastig of komen we er samen niet uit dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Meer informatie over de procedure bij een klacht kun je vinden op de site van de FVB (https://fvb.vaktherapie.nl/kwaliteit/klachten).

Klik hier om de algemene voorwaarden dienstverlening Zorgatelier te downloaden.
Klik hier om de privacyverklaring te downloaden.

Ieder kind is een kunstenaar.
De 'kunst' is hoe het, eenmaal volwassen,
een kunstenaar kan blijven

Pablo Picasso

Zorgatelier

Zoek je….

…een zinvolle en creatieve activiteit waar je wekelijks naar uit kunt kijken?

…een plek waar je kunt genieten en in rust en stilte creatief bezig kunt zijn?

…een plek waar ‘het doen’ belangrijker is dan het resultaat?

Dan ben je welkom in het zorgatelier van Atelier Aventurijn!

Wat kun je verwachten?

Het zorgatelier is een kleinschalige dagbesteding. Je kunt in het atelier, of bij mooi weer in de tuin, individueel en/of in een kleine groep (max. 6 pers.) onder mijn deskundige begeleiding genieten van allerlei kunstzinnige activiteiten als tekenen, schilderen, boetseren, speksteen bewerken, etc. Ook is er ruimte voor gesprek, een gedicht en het samen kijken naar kunst. Het programma op de dagbesteding kent een vaste structuur.

Voor wie?

Aventurijn richt zich niet op één doelgroep. Ik vind het belangrijker om te kijken naar je zorgvraag, mogelijkheden en wensen en stem hier de activiteiten op af. Welkom zijn volwassenen en ouderen die voor korte of langere duur ondersteuning wensen in hun veranderde levenssituatie. Denk daarbij aan psychische en/of somatische last, autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel. Leeftijd, ziekte en/of handicap zijn geen belemmering voor het ontplooien van je creativiteit! Er wordt gekeken naar een groepssamenstelling waarin ruimte is voor ieders persoonlijke verhaal. Het atelier is rolstoelvriendelijk.

Waar sta ik voor?

Binnen de activiteiten staat voorop dat je je als mens gezien en gekend voelt. Het dagelijks ‘moeten’ mag wegvallen. Ieders eigenheid en individuele kwaliteiten vormen het uitgangspunt. Doorgaans wordt er door het creatief bezig zijn veel positiviteit ervaren. Ook kan het creatieve werk je bewust maken van onverwachte kwaliteiten en verborgen talenten. Dit kan een positieve weerslag hebben op je zelfvertrouwen en eigen kracht. 

Vervoer

Vervoer kan eventueel geregeld worden.

Aanmelden

Heb je nog vragen neem dan gerust telefonisch of per mail contact met me op. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken om een kijkje te komen nemen of voor een kennismakingsgesprek.

"Iets zelf maken werkt als een medicijn op gevoelens van machteloosheid" - deelnemer

Impressies

Reacties

Enkele reactie's van cliënten en deelnemers

Na 6 sessies: "Dit heeft me al zoveel gebracht!" - Vrouw, 66jr

"Het lichaamsgericht kunstzinnig werken heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik vond het heel mooi om ervaren te hebben dat wat op papier komt een spiegel is van mijn binnenste. Elke sessie was een verrassing en openbaring. De therapie heeft me geleerd mijn beschermingsmechanismen sneller op te merken. Het duidelijk beeld van mijn innerlijke kind zoals ik het zou wensen helpt me om hiernaartoe te gaan." - Hester 60 jr

"Het lichaamsgericht kunstzinnig werken heeft alle verwachtingen overtroffen. De conclusie is dat ik geen nare benen meer heb 's nachts en dat ik stukken beter slaap. Van een 8 in ernst naar een 4. Wat betreft mijn controledrang: ik accepteer mezelf met alles erop en eraan, dan wordt het vanzelf minder. Van een 7,5 naar een 5 en een 10 voor mij omdat ik het heb kunnen omkeren. Ik ben heel ver gekomen." - Vrouw 62 jr

"Ik heb veel over mezelf geleerd, wie ik ben, wat ik fijn vind, wat ik nodig heb, hoe ik de wereld zie en benader en ben daar trots op. Het maakt wie ik ben. Door mezelf te gaan begrijpen, veroordeel ik mezelf veel minder en kan ik beter luisteren naar mijn gevoel waardoor ik veel meer in balans ben en gemakkelijker blijf." - Rouwbegeleiding vrouw 28 jr.


"Met jouw Atelier Aventurijn en jouw passie en liefde voor je deelnemers weet je hen weer mensen te laten zijn."- Deelnemer zorgatelier vrouw (75 jr)

"De structuur van een consult heeft ruimte geboden voor zowel mijn hoofd als mijn hart. Door aandacht te schenken aan wat er op dit moment bij mij speelde, kreeg ik ruimte om mij te uiten om vervolgens op ontdekkingsreis naar binnen te gaan. En daar heb ik verloren schatten teruggevonden." - Vrouw 50 jr.

"De therapie heeft me zoveel inzichten gebracht. Ik ben onder een steen vandaan gekropen." - Vrouw 55 jr

"Mijn verwachtingen waren dat er samen werd gekeken naar 'waar sta ik nu na het overlijden?, wat doet het met me en hoe kan ik mijn gevoelens kanaliseren?'. Aan deze verwachtingen is voldaan. Er werd goed gekeken naar waar ik behoefte aan heb en welke oefeningen daar bij passen. Het werd een combinatie van woord en beeld. Ik kan me nu beter uiten dan vroeger." - Rouwbegeleiding vrouw 42 jr.

Agenda

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.

Contact

Ik heet je van harte welkom in mijn praktijk en Zorgatelier. Mocht je na het bekijken van deze site nog vragen hebben schroom dan vooral niet om contact met me op te nemen per telefoon of mail. Ik maak graag tijd vrij om met je van gedachten te wisselen. 

Anita Peeters

Praktijkadressen:
Atelier Aventurijn
Heipoldersstraat 10, 5591 KB Heeze

Gezondheidscentrum Mercuur
Frankrijkstraat 126, 5622 AH Eindhoven

06 521 666 04
anita@atelieraventurijn.nl

AGB-praktijkcode: 90055330
AGB-zorgverlenerscode: 90046712
KvK : 55070477
BTW: NL001843295B37

ING : NL05INGB0004544283