Atelier Aventurijn biedt een plek voor iedereen die op een actieve manier aan zichzelf wil werken. In het bijzonder voor mensen met rouw en verlies en hooggevoeligheid. Je kunt bij Atelier Aventurijn werken aan jezelf middels individuele therapie en binnen het Zorgatelier.

De naam Aventurijn

Aventurijn is de naam van een groene heelsteen. Hij heeft een sterk geestelijk kalmerende werking, geneest hartenpijn, geeft emotionele rust, helpt de concentratie versterken, beschermt tegen negatieve energieën en laat de wilskracht en besluitvaardigheid groeien. De Aventurijn helpt vinden wat voor jou het beste is, waar jij blij en gelukkig van wordt.
Hiermee is Aventurijn een metafoor voor die kwaliteiten die ik middels kunstzinnige therapie of begeleiding beoog te bewerkstelligen.

Daarnaast ligt in de naam Aventurijn het woord ‘avontuur’ besloten. Het kunstzinnig werken in Atelier Aventurijn is in zekere zin voor de deelnemer ook een avontuur.

Het atelier ligt achter ons woonhuis in een landelijke omgeving, waar in alle rust gewerkt kan worden. Therapie

Zit je niet lekker in je vel en weet je niet goed waarom?
Zoek je een manier om je emoties zichtbaar te maken en te verwerken?
Voel je geen ruimte meer om te genieten?
Voel je een verlangen?
Wil je zichtbaar worden zoals je werkelijk bent? 
Vind je het fijn als er iemand met je meekijkt naar wat er aan de hand is?

Ieder mens heeft in zijn leven wel een periode waarin de balans dusdanig verstoord is dat voor herstel extra aandacht nodig is. Ben je hooggevoelig dan is er een grotere kans dat je uit balans kunt raken. Dit komt doordat je sneller overprikkeld wordt door alle indrukken en prikkels waarmee je in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Hooggevoeligheid kan echter ook een kracht worden als je ermee leert omgaan. Jezelf beter leren kennen, je levensstijl nog eens onder de loep nemen en eventueel je waarden en normen patroon herijken kunnen bijdragen aan een versterking van je persoonlijke kracht en welzijn.

Wanneer er een verandering nodig is dan is kunstzinnige therapie de aangewezen methode.

Kunstzinnige therapie

is gebaseerd op de relatie tussen de mens en de beeldende kunsten. Beelden spreken je verbeeldingskracht aan. Ze komen direct bij je binnen en raken je gevoel. Ze vormen dan ook een waardevolle hulp in het therapeutisch proces.
Het beeldend werken geeft ruimte om met zowel je hoofd, hart en handen te ontdekken, te genieten, te verwerken en te veranderen. Je oefent actief in het luisteren naar je gedachten, je gevoel en je behoeften. Niet je klacht maar je kracht is daarbij leidend. Al ‘doende’ pak je zo zelf je eigen probleem aan. 

Wat kun je verwachten?

 • Meer ontspanning, rust, beter slapen
 • Meer vitaliteit
 • Groter bewustzijn en inzicht in jezelf, in wie je bent
 • Een manier om met je verlies om te gaan
 • Jezelf beter afgrenzen of juist openen
 • Je eigen kracht versterken of meer ervaren
 • Meer ruimte innemen om te genieten
 • Je beter concentreren 
 • Beter met je angsten omgaan of deze overwinnen
 • .…..

Hoe ga ik te werk?

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch of per mail. Een oriënterend gesprek voorafgaand aan de therapie is mogelijk.

Intake
We starten met een intakegesprek waarin jouw vraag aan de orde komt. Er wordt gekeken naar jouw behoeften en verwachtingen en of er therapie of begeleiding nodig is.

Diagnostiek en behandeling
Hierna volgen er 1-3 sessies waarbinnen je kunstzinnig gaat werken. Soms word je vraag door deze sessies al voldoende beantwoord en kan de therapie worden afgesloten. Is dit niet het geval dan verhelderen we jouw probleem met behulp van deze kunstzinnige werken, informatie uit de intake, observaties en eventueel de diagnose van de verwijzer. Vervolgens (her)formuleren we je hulpvraag en wordt er een concreet behandeldoel en –plan gemaakt. In het behandelplan worden tevens evaluatiemomenten opgenomen. 

Tijdens de therapie wisselen gesprekken, beeldend werken en eventueel andere werkwijzen elkaar af. Je wordt tussentijds uitgenodigd actief mee te denken over de te maken stappen. Mijn eigen hooggevoeligheid en verlieservaringen helpen me om me op een subtiele wijze af te stemmen op wat jij nodig hebt.
Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd is. Daarom vindt de therapie doorgaans wekelijks plaats. 

Afsluiting
De therapie wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Het doel van kunst is niet
het uiterlijk van de dingen
weer te geven, maar het innerlijk

Aristoteles

Begeleiding

Raak je snel overprikkeld?
Voel je je vaak niet begrepen?
Wordt er teveel van je gevraagd?
Voel jij vaak met de ander mee terwijl je dat niet altijd wil?
Heb je ondersteuning nodig?
Zoek je een leuke activiteit waarnaar je wekelijks kunt uitkijken?

Kunstzinnige begeleiding

is een fijne methode bij een persoonlijke ondersteunings- of professionele ontwikkelingsvraag.

Wat brengt kunstzinnige begeleiding jou?

 • Je krijgt inzicht in jezelf, in wie jij bent en hoe jij de dingen doet
 • Je wordt bewuster 
 • Je leert je eigen patronen en overtuigingen herkennen 
 • Je leert je bronnen, kwaliteiten en drijfveren inzetten voor jouw groei en ontwikkeling 
 • Je vindt 'al doende' eigen antwoorden op je vragen
 • Zie verder ook onder 'Voor wie?'

Hoe ga ik te werk?

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch of per mail. Een oriënterend gesprek voorafgaand aan een intake is mogelijk.

Intake
We starten met een intakegesprek waarin jouw vraag aan de orde komt. Er wordt gekeken naar jouw behoeften en verwachtingen en of er therapie of begeleiding nodig is. 

Begeleiding
Mijn eigen hooggevoeligheid en verlieservaringen helpen mij om me op een subtiele wijze af te stemmen op wat jij nodig hebt. Bij de start gaan we uit van het hier en nu, verhelderen je probleem, formuleren je vraag en maken een concreet plan met haalbare doelen. Ik nodig je uit actief deel te nemen. Tijdens de begeleiding wisselen het gesprek en beeldend werken elkaar af.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van je vraag en wordt in overleg bepaald.

Voor wie?

Kunstzinnige therapie of begeleiding is geschikt voor iedereen die graag op een positieve en actieve manier aan zichzelf wil werken.
Ervaring met kunst is niet nodig! Vaak hoor ik van volwassenen dat ze met iets creatiefs zijn gestopt ‘omdat ze afgeleerd hebben buiten de lijntjes te kleuren’.
Met deze therapie of begeleiding kan juist het plezier in kunstzinnig werken weer worden ontdekt. Voor wie geen ervaring heeft kan deze benadering soms onverwachte deuren openen.

Mijn specialisaties:

Ieder kind is een kunstenaar.
De 'kunst' is hoe het, eenmaal volwassen,
een kunstenaar kan blijven

Pablo Picasso

Over mij

Mijn missie: 'Met mijn deskundigheid op het gebied van hooggevoeligheid en verlies wil ik graag ‘een gids’ en middels het kunstzinnig werk, ‘een spiegel’ voor jou zijn. Je bepaalt zelf je eigen weg zodat je zelf antwoorden kunt vinden en je eigen verantwoordelijkheid leert nemen.'

Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, om je ziel te zien een kunstwerk – G.B. Shaw

Mijn naam is Anita Peeters (1964), ik ben gehuwd en moeder van een dochter.
Lang heb ik mijn leven ervaren als een zoektocht. Ik had het gevoel dat ik een gereedschapskist had gekregen waarvan ik de inhoud niet wist te gebruiken. Ik ben opgegroeid op een boerderij in een groot gezin. Een omgeving met veel prikkels. Hier wist ik me als hoogsensitief kind moeilijk staande te houden. Ook in mijn school-, en later werktijd wist ik lang niet hoe ik een plaats in deze wereld kon bemachtigen. Wat ik uitdroeg of belangrijk vond werd vaak niet gezien of begrepen.
Ik ben al op jonge leeftijd gaan tekenen omdat dit mij rust en blijdschap bracht.

Een aantal persoonlijke verliezen waren een keerpunt in mijn leven. Hierdoor leerde ik mezelf ontdekken, meer op mijzelf te vertrouwen en kon dat ook gaan onderbouwen. Gevoel en verstand vonden elkaar. Kortom, ik leerde mijn gereedschap gebruiken.
In deze periode hielp het schilderen me om beter naar mijn gevoel te leren luisteren.
Vanaf toen kreeg alles wat ik deed meer fundament. Als gevolg hiervan groeide ik ook uit ‘het jasje van thuiszorgmanager’. Het verlangen groeide om mijn professie in het begeleiden van mensen te gaan verbinden met mijn persoonlijke ervaringen en het beeldend werken.

In 2007 ben ik gestart met de opleiding Kunstzinnige therapie beeldend, aan de Hogeschool te Leiden. De opleiding droeg bij aan een grotere bewustzijnsontwikkeling en ik leerde mijn hooggevoeligheid nog meer tot mijn kracht te maken. In 2012 ben ik cum laude afgestudeerd. In 2018 heb ik de opleiding "Omgaan met Verlies" bij Land van Rouw afgerond. 

Sinds 2012 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk. Daarnaast was ik reeds werkzaam als kunstzinnig begeleider op een kunstzinnige dagbesteding in Eindhoven. Eind 2018 heb ik de overstap gemaakt naar een eigen kunstzinnige dagbesteding aan huis.                                                                        

In mijn begeleiding ga ik uit van de mens in zijn geheel (lichamelijk, psychisch, emotioneel en sociaal) want alles staat in relatie tot elkaar en in verbinding met de omgeving. Ik ben er van overtuigd, mede door mijn eigen ervaringen, dat echte verandering of herstel van binnenuit komt. In mijn benadering richt ik me dan ook op de verbinding met ieders eigen kracht. Het is deze kracht die zorgt voor een beweging naar een gezonde situatie. Met bewustzijn van deze kracht kan het zelfvertrouwen groeien en kunnen eigen authentieke keuzes gemaakt worden.

Vertel me en ik luister,
toon me en ik kijk,
laat me het beleven en ik leer.

Lao Tzu

Praktijkinfo

Kosten 

Duur

Prijs 

Oriënterend gesprek

½ u

gratis

Intake

1 u

€ 60,-

Consult 

1 ¼ u

€ 75,-

Evaluatieverslag

€ 45,-

Teamtraining

In overleg

Op aanvraag

Workshop op maat

In overleg

Op aanvraag

Reiskosten

Op verzoek kom ik op locatie werken. Buiten HLS geldt een toeslag van 10% en een vergoeding voor de reiskosten.

Vergoeding / kosten

Kunstzinnige therapie wordt door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed via het aanvullende pakket. Je verzekeringspolis geeft hierover duidelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling en de eventuele declaratie bij je zorgverzekeraar. Voor meer informatie kun je jouw polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met je zorgverzekeraar of kijken op www.kunstzinnigetherapie.nl.

Begeleiding via het Zorgatelier betaal je vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget), ZIN (Zorg In Natura via WMO18+) of uit eigen middelen. Aventurijn heeft een overeenkomst met diverse gemeenten in de regio. 

Omdat een workshop op maat gemaakt wordt voor particulieren, bedrijven of instellingen, is hier op voorhand geen vaste prijs te benoemen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.

Afzeggen
Afzeggen van een afspraak kan per telefoon of mail echter minimaal 24 uur van te voren. Zonder geldige reden wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.    

Kwaliteitswaarborg

Anita Peeters is geregistreerd lid bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Door dit lidmaatschap wordt de kwaliteit van de therapie gewaarborgd. Tevens is Atelier Aventurijn door het lidmaatschap verbonden aan de klachtenregeling van de Stichting Zorggeschil voor de antroposofische gezondheidszorg.

Klachten
Ben je niet tevreden over de behandeling of heb je een klacht? Laat het mij weten! Dan ben ik op de hoogte en kunnen we samen kijken naar een oplossing. Vind je dit lastig of komen we er samen niet uit dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Meer informatie over de procedure bij een klacht kun je vinden op de site van de beroepsvereniging NVKToag: https://www.kunstzinnigetherapie.nl/de-vereniging/kwaliteitsnormen-klachten-wkkgz-wkkgz.

Klik hier om de algemene voorwaarden voor individuele therapie te downloaden. 

Klik hier om de algemene voorwaarden dienstverlening Zorgatelier Aventurijn te downloaden.

Klink hier om de privacyverklaring te downloaden.

Zorgatelier

Ben je op zoek naar....
…een plek waar vooral plaats is voor ont-moetingen?
…een zinvolle, creatieve activiteit waar je wekelijks naar kunt uitkijken?
…een activiteit die je gevoel van eigenwaarde sterkt?
…een plek waar je jezelf en jouw creativiteit kunt ontwikkelen?
…een plek waar je kunt genieten?

Mogelijk is dan ons klein kleinschalig Zorgatelier op de rand van Heeze de door jou gezochte plek!

Voor wie?                               

Aventurijn richt zich niet op één doelgroep. We vinden het belangrijker om te kijken naar je zorgvraag, mogelijkheden, wensen en behoeften om vervolgens hier ons aanbod op af te stemmen. Welkom zijn volwassenen en ouderen met psychische en somatische last, met autisme en niet aangeboren hersenletsel. Leeftijd, ziekte en/of handicap zijn geen belemmering voor het ontplooien van je creativiteit! Men kan zowel voor individuele als groepbegeleiding in het Zorgatelier terecht. Bij een groep kijken we naar een samenstelling waarin ruimte is voor ieders persoonlijk verhaal. Het Zorgatelier is rolstoelvriendelijk.

Wat kun je verwachten?

Je kunt onder deskundige begeleiding individueel of binnen een kleine groep (max. 6 pers.) in het atelier en bij mooi weer in de tuin, tekenen, schilderen, boetseren of aan een speksteen werken. Ook is er ruimte voor een goed gesprek, een verhaal of gedicht en het samen kijken naar kunst. Het ritme van het jaar en de seizoenen vormen een rode draad in onze kunstzinnige activiteiten. Creatieve ervaring is niet nodig!

Waar staan we voor?

Binnen onze activiteiten staat voorop dat je je als mens gezien en gekend voelt. Het dagelijks 'moeten', prestige en prestatie, mag wegvallen. Doorgaans wordt er door het creatief bezig zijn veel positiviteit ervaren. Ook kan het creatief werken je bewust maken van onverwachte kwaliteiten of verborgen talenten. Dit kan een positieve weerslag hebben op je zelfvertrouwen en eigen kracht.

Aanmelden

Heb je nog vragen neem dan gerust telefonisch of per mail contact met ons op. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek of om een kijkje te komen nemen. Afhankelijk van je vraag is er vaak ook de mogelijkheid om in een groep een keer mee te doen. Graag tot ziens in het atelier!

"Iets zelf maken werkt als een medicijn op gevoelens van machteloosheid" - deelnemer

Impressies

Reacties

Enkele reactie's van cliënten en deelnemers


"Ik heb veel over mezelf geleerd, wie ik ben, wat ik fijn vind, wat ik nodig heb, hoe ik de wereld zie en benader en ben daar trots op. Het maakt wie ik ben. Door mezelf te gaan begrijpen, veroordeel ik mezelf veel minder en kan ik beter luisteren naar mijn gevoel waardoor ik veel meer in balans ben en gemakkelijker blijf." - Rouwbegeleiding vrouw 28 jr.

"De structuur van een consult heeft ruimte geboden voor zowel mijn hoofd als mijn hart. Door aandacht te schenken aan wat er op dit moment bij mij speelde, kreeg ik ruimte om mij te uiten om vervolgens op ontdekkingsreis naar binnen te gaan. En daar heb ik verloren schatten teruggevonden." - Vrouw 50 jr.

"De therapie heeft me zoveel inzichten gebracht. Ik ben onder een steen vandaan gekropen." - Vrouw 55 jr

"Sinds jouw begeleiding is het zelfvertrouwen van hem toegenomen. Dat wat niet meer lukte (bv pianospelen) wordt nu weer eerder opgepakt."- Partner van dementerende man 84jr.

"Ik ga altijd met veel plezier naar jouw lessen, die meer bijeenkomst zijn dan les. Binnenstappen in jouw atelier is al een rustpunt op zichzelf, dat begint met het kaarsje bij de ingang, en doorgaat bij jouw warme welkom, in je intentie en in het zorgzaam neergezette materiaal. Je zorgt voor een warme sfeer en je kent je 'leerlingen', waardoor je ook passende suggesties doet qua onderwerpen." - Deelnemer atelier

"Mijn verwachtingen waren dat er samen werd gekeken naar 'waar sta ik nu na het overlijden?, wat doet het met me en hoe kan ik mijn gevoelens kanaliseren?'. Aan deze verwachtingen is voldaan. Er werd goed gekeken naar waar ik behoefte aan heb en welke oefeningen daar bij passen. Het werd een combinatie van woord en beeld. Ik kan me nu beter uiten dan vroeger." - Rouwbegeleiding vrouw 42 jr.

"Anita is in staat om mensen naar zichzelf te laten kijken, zich in creativiteit te laten uiten en daarvan een vertaling te geven. Zij weet mensen het gevoel te geven dat ze er toe doen." - Deelnemer trainingsdag teambuilding

Contact

Ik heet je van harte welkom in mijn praktijk en Zorgatelier. Mocht je na het bekijken van deze site nog vragen hebben schroom dan vooral niet om contact met me op te nemen per telefoon of mail. Ik maak graag tijd vrij om met je van gedachten te wisselen. 

Anita Peeters

Atelier Aventurijn
Heipoldersstraat 10
5591 KB Heeze

06 521 666 04
anita@atelieraventurijn.nl


AGB-praktijkcode: 90055330
AGB-zorgverlenerscode: 90046712
KvK : 55070477
BTW: NL001843295B37

ING  : NL05INGB0004544283