Atelier Aventurijn biedt een plek voor iedereen die op een actieve en positieve manier aan zichzelf wil werken. In het bijzonder voor mensen die hooggevoelig zijn of begeleiding wensen bij het omgaan met een verlies. Je kunt bij Atelier Aventurijn werken aan jezelf middels therapie, begeleiding en atelierlessen.

De naam Aventurijn

Aventurijn is de naam van een groene heelsteen. Hij heeft een sterk geestelijk kalmerende werking, geneest hartenpijn, geeft emotionele rust, helpt de concentratie versterken, beschermt tegen negatieve energieën en laat de wilskracht en besluitvaardigheid groeien. De Aventurijn helpt vinden wat voor jou het beste is, waar jij blij en gelukkig van wordt.
Hiermee is Aventurijn een metafoor voor die kwaliteiten die ik middels kunstzinnige therapie of begeleiding beoog te bewerkstelligen.

Daarnaast ligt in de naam Aventurijn het woord ‘avontuur’ besloten. Het kunstzinnig werken in Atelier Aventurijn is in zekere zin voor de deelnemer ook een avontuur.

Het atelier ligt achter ons woonhuis in een landelijke omgeving, waar in alle rust gewerkt kan worden. Therapie

Zit je niet lekker in je vel en weet je niet goed waarom?
Zoek je een manier om je emoties zichtbaar te maken en te verwerken?
Voel je geen ruimte meer om te genieten?
Voel je een verlangen?
Wil je zichtbaar worden zoals je werkelijk bent? 
Vind je het fijn als er iemand met je meekijkt naar wat er aan de hand is?

Ieder mens heeft in zijn leven wel een periode waarin de balans dusdanig verstoord is dat voor herstel extra aandacht nodig is. Ben je hooggevoelig dan is er een grotere kans dat je uit balans kunt raken. Dit komt doordat je sneller overprikkeld wordt door alle indrukken en prikkels waarmee je in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Hooggevoeligheid kan echter ook een kracht worden als je ermee leert omgaan. Jezelf beter leren kennen, je levensstijl nog eens onder de loep nemen en eventueel je waarden en normen patroon herijken kunnen bijdragen aan een versterking van je persoonlijke kracht en welzijn.

Wanneer er een verandering nodig is dan is kunstzinnige therapie de aangewezen methode.

Kunstzinnige therapie

is gebaseerd op de relatie tussen de mens en de beeldende kunsten. Beelden spreken je verbeeldingskracht aan. Ze komen direct bij je binnen en raken je gevoel. Ze vormen dan ook een waardevolle hulp in het therapeutisch proces.
Het beeldend werken geeft ruimte om met zowel je hoofd, hart en handen te ontdekken, te genieten, te verwerken en te veranderen. Je oefent actief in het luisteren naar je gedachten, je gevoel en je behoeften. Niet je klacht maar je kracht is daarbij leidend. Al ‘doende’ pak je zo zelf je eigen probleem aan. 

Wat leer je met kunstzinnige therapie?

 • Ontspanning, rust, beter slapen
 • Meer vitaliteit
 • Groter bewustzijn en inzicht in jezelf, in wie je bent
 • Jezelf beter afgrenzen of juist openen
 • Je eigen kracht versterken of meer ervaren
 • Meer ruimte innemen om te genieten
 • Een manier om met je verlies om te gaan
 • Je beter concentreren 
 • Beter met je angsten omgaan of deze overwinnen
 • Eenzijdigheden overwinnen en flexibeler zijn
 • .…..

Hoe ga ik te werk?

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch of per mail. Een oriënterend gesprek voorafgaand aan de therapie is mogelijk.

Intake
We starten met een intakegesprek waarin jouw vraag aan de orde komt. Er wordt gekeken naar jouw behoeften en verwachtingen en of er therapie of begeleiding nodig is.

Diagnostiek en behandeling
Na het intakegesprek volgen er 1-3 sessies waarbinnen je kunstzinnig gaat werken. Soms word je vraag binnen deze sessies al voldoende beantwoord en kan de therapie worden afgesloten. Is dit niet het geval dan verhelderen we jouw probleem met behulp van deze kunstzinnige werken, observaties, informatie uit de intake en eventueel de diagnose van de verwijzer. Vervolgens formuleren we je hulpvraag en maken we een concreet behandeldoel en –plan. In het behandelplan worden tevens evaluatiemomenten opgenomen. 

Tijdens de therapie wisselen het beeldend werken en gesprekken elkaar af. Je wordt tussentijds uitgenodigd actief mee te denken over de te maken stappen. Mijn eigen hooggevoeligheid en verlieservaringen helpen me om me op een subtiele wijze af te stemmen op wat jij nodig hebt.
Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd is. Daarom vindt de therapie doorgaans wekelijks plaats. 

Afsluiting
De therapie wordt afgesloten met een evaluatiegesprek en je ontvangt, wanneer gewenst, een schriftelijke evaluatie.

Kunst geeft niet 't zichtbare weer,
kunst maakt 't onzichtbare zichtbaar

Paul Klee

Begeleiding

Raak je snel overprikkeld?
Voel je je vaak niet begrepen?
Wordt er teveel van je gevraagd?
Voel jij vaak met de ander mee terwijl je dat niet altijd wil?
Heb je ondersteuning nodig?
Zoek je een leuke activiteit waarnaar je wekelijks kunt uitkijken?

Kunstzinnige begeleiding

is een fijne methode bij een persoonlijke ondersteunings- of professionele ontwikkelingsvraag.

Wat brengt kunstzinnige begeleiding jou?

 • Je krijgt inzicht in jezelf, in wie jij bent en hoe jij de dingen doet
 • Je wordt bewuster 
 • Je leert je eigen patronen en overtuigingen herkennen 
 • Je leert je bronnen, kwaliteiten en drijfveren inzetten voor jouw groei en ontwikkeling 
 • Je vindt 'al doende' eigen antwoorden op je vragen
 • Zie verder ook onder 'Voor wie?'

Hoe ga ik te werk?

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch of per mail. Een oriënterend gesprek voorafgaand aan een intake is mogelijk.

Intake
We starten met een intakegesprek waarin jouw vraag aan de orde komt. Er wordt gekeken naar jouw behoeften en verwachtingen en of er therapie of begeleiding nodig is. 

Begeleiding
Mijn eigen hooggevoeligheid en verlieservaringen helpen mij om me op een subtiele wijze af te stemmen op wat jij nodig hebt. Bij de start gaan we uit van het hier en nu, verhelderen je probleem, formuleren je vraag en maken een concreet plan met haalbare doelen. Ik nodig je uit actief deel te nemen. Tijdens de begeleiding wisselen het gesprek en beeldend werken elkaar af.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van je vraag en wordt in overleg bepaald.

Voor wie?

Kunstzinnige therapie of begeleiding is geschikt voor iedereen die graag op een positieve en actieve manier aan zichzelf wil werken.
Ervaring met kunst is niet nodig! Vaak hoor ik van volwassenen dat ze met iets creatiefs zijn gestopt ‘omdat ze afgeleerd hebben buiten de lijntjes te kleuren’.
Met deze therapie of begeleiding kan juist het plezier in kunstzinnig werken weer worden ontdekt. Voor wie geen ervaring heeft kan deze benadering soms onverwachte deuren openen.

Mijn specialisaties:

Ieder kind is een kunstenaar.
De 'kunst' is hoe het, eenmaal volwassen,
een kunstenaar kan blijven

Pablo Picasso

Over mij

Mijn missie: 'Met mijn deskundigheid op het gebied van hooggevoeligheid en verlies wil ik graag ‘een gids’ en middels het kunstzinnig werk, ‘een spiegel’ voor jou zijn. Je bepaalt zelf je eigen weg zodat je zelf antwoorden kunt vinden en je eigen verantwoordelijkheid leert nemen.'

Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, om je ziel te zien een kunstwerk – G.B. Shaw

Mijn naam is Anita Peeters (1964), ik ben gehuwd en moeder van een dochter.
Lang heb ik mijn leven ervaren als een zoektocht. Ik had het gevoel dat ik een gereedschapskist had gekregen waarvan ik de inhoud, het gereedschap, niet wist te gebruiken. Ik ben opgegroeid op een boerderij in een groot gezin. In een omgeving met veel drukte en prikkels. Hier wist ik me als hoog sensitief kind moeilijk staande te houden. Ook in mijn school-, en later werktijd wist ik lang niet hoe ik een plaats in deze wereld kon bemachtigen. Wat ik uitdroeg of belangrijk vond werd vaak niet gezien of begrepen.
Ik ben al op jonge leeftijd gaan tekenen omdat dit mij rust en blijdschap bracht.

Een aantal persoonlijke verliezen waren een keerpunt in mijn leven. Hierdoor leerde ik mezelf ontdekken, meer op mijzelf te vertrouwen en kon dat ook gaan onderbouwen. Gevoel en verstand vonden elkaar. Kortom, ik leerde mijn gereedschap gebruiken.
In deze periode ben ik meer gaan schilderen wat me hielp om naar mijn gevoel te leren luisteren.
Vanaf toen kreeg alles wat ik deed meer fundament. Als gevolg hiervan groeide ik ook uit ‘het jasje van thuiszorgmanager’. Het verlangen groeide om mijn professie in het begeleiden van mensen te gaan verbinden met mijn persoonlijke ervaringen en het beeldend werken.

In 2007 ben ik dan ook gestart met de opleiding Kunstzinnige therapie beeldend, aan de Hogeschool te Leiden. De ontdekking in datzelfde jaar dat er voor mijn gevoeligheid ook een officiële naam bestaat, namelijk Hooggevoeligheid of Hoog Sensitieve Persoon (HSP), bevestigde me in mijn besluit. De opleiding droeg bij aan een grotere bewustzijnsontwikkeling en ik leerde mijn gereedschap, mijn gevoeligheid, nog meer als mijn kracht te gebruiken. In 2012 ben ik cum laude afgestudeerd.
In 2018 heb ik de 2-jarige opleiding "Omgaan met Verlies" bij Het land van Rouw afgerond.

Sinds 2012 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk. Daarnaast werk ik sinds 2011 als kunstzinnig begeleider op een kunstzinnige dagbesteding in Eindhoven. Daar begeleid ik volwassenen met psychische problemen in groepsverband en indien nodig individueel.
In mijn begeleiding ga ik uit van de mens in zijn geheel (lichamelijk, psychisch, emotioneel en sociaal) want alles staat in relatie tot elkaar en in verbinding met de omgeving. Ik ben er van overtuigd, mede door mijn eigen ervaringen, dat echte verandering of herstel van binnenuit komt. In mijn benadering richt ik me dan ook op de verbinding met ieders eigen kracht. Het is deze kracht die zorgt voor een beweging naar een gezonde situatie. Met bewustzijn van deze kracht, kan het zelfvertrouwen groeien en kunnen eigen, authentieke keuzes gemaakt worden.

Vertel me en ik luister,
toon me en ik kijk,
laat me het beleven en ik leer.

Lao Tzu

Tarieven

Oriënterend gesprek 30 min.                              gratis
Intake en evaluatie per keer 60 min.                   € 60,-
Diagnostisch verslag                                          € 65,-
Therapie/begeleiding volwassenen 75 min.       € 75,-
Therapie/begeleiding kind 60 min.                     € 60,-
Evaluatieverslag                                                  € 45,-   

Vergoedingen

Therapie
Kunstzinnige therapie wordt door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed via het aanvullende pakket. Je verzekeringspolis geeft hierover duidelijkheid. Ook staat in je polis of er een verwijsbrief gevraagd wordt van je (huis)arts of behandelaar. Het is dan ook verstandig om voor aanvang van de therapie je hiervan op de hoogte te stellen. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling en de eventuele declaratie bij je zorgverzekeraar. Voor meer informatie kun je jouw polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met je zorgverzekeraar of kijken op www.kunstzinnigetherapie.nl.

Begeleiding
De individuele begeleiding betaal je vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget), ZIN (Zorg In Natura via WMO) of uit eigen middelen. Voor meer informatie hierover kun je contact met mij opnemen.

Open atelier
Kosten incl. koffie/thee & de meeste materialen & BTW:
 • 1x uitproberen €13,-
 • 5x strippenkaart á € 80,- (met 1x inhaalmogelijkheid)
 • 10x strippenkaart á € 155,- (met 2x inhaalmogelijkheid) 

Workshop op Maat
Omdat een workshop op maat gemaakt wordt voor particulieren, bedrijven of instellingen, is hier geen vaste prijs te benoemen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.

Reiskosten
Op verzoek kom ik op locatie werken. Buiten Heeze geldt een toeslag van 10% en een vergoeding voor de reiskosten. 

Kwaliteitswaarborg

Anita Peeters is geregistreerd lid bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Door dit lidmaatschap wordt de kwaliteit van de therapie gewaarborgd. Tevens is Atelier Aventurijn door het lidmaatschap verbonden aan de klachtenregeling van de Stichting Zorggeschil voor de antroposofische gezondheidszorg.


Algemene Voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.
Klink hier om de privacyverklaring te downloaden.

Atelier

Aventurijn verzorgd groepslessen, Open atelier en organiseert Workshops op maat.

Groepslessen (momenteel alleen verzorgd op locatie)

Zoek je….
een zinvolle, creatieve activiteit waarnaar je wekelijks kunt uitkijken?
een activiteit waarmee je gevoel van eigenwaarde gesterkt wordt?
een plek waar je in alle rust en stilte creatief bezig kunt zijn?
een plek waar het 'doen' belangrijker is dan het resultaat?
een plek waar je in de kunst elkaar kunt ont-moeten?
een plek waar je kunt genieten en elkaar inspireren?

Je bent welkom in ons kleinschalig atelier aan de rand van Heeze. Wij kijken graag met je naar jouw behoeften, wensen, interesses, mogelijkheden en uitdagingen ten aanzien van persoonlijke en creatieve groei. Je kunt in Het Atelier in een kleine groep onder deskundige begeleiding genieten van tekenen, schilderen, speksteen bewerken of boetseren. Het creatief bezig zijn biedt ook de mogelijkheid om jouw eigen talenten in te zetten of te ontdekken en te ontwikkelen. Creatieve ervaring is niet nodig! Naast het aanbod van creatieve activiteiten is er ruimte voor een gesprek, voor het vertellen van verhalen, een gedicht en het samen kijken naar kunst. Het ritme van het jaar en de seizoenen vormen een rode draad in onze kunstzinnige activiteiten.

Voor wie?

Welkom zijn ouderen, volwassenen met psychische en/of somatische last, autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel. Er wordt met je gekeken naar jouw zorgvraag, wensen en behoeften en of die goed zijn af te stemmen op de mogelijkheden die Aventurijn biedt. Verder wordt er gekeken naar een groepssamenstelling waarin ruimte is voor ieders persoonlijk verhaal. Atelier Aventurijn is rolstoelvriendelijk.

Wat brengt het atelier jou?

Doorgaans wordt er door het creatief bezig zijn veel positiviteit ervaren. Ook kan het je bewust maken van onverwachte kwaliteiten of verborgen talenten. Dit kan een positieve weerslag hebben op je zelfvertrouwen en eigen kracht. Verder kan het atelier je het volgende brengen:

 • Meer inzicht in jezelf, in wie jij bent en hoe je de dingen doet
 • Het versterken van je zelfvertrouwen en/of eigen regie
 • Het stimuleren van je zelfredzaamheid
 • Leren structureren en overzicht houden, je niet verliezen in details
 • Leren eigen keuzes te maken
 • Stimuleren van een positieve kijk op de zin en de betekenis van het eigen leven
 • Ondersteuning in het proces van ouder worden (Parkinson, beginnende dementie,..)
 • Zintuiglijke waarneming stimuleren
 • Hersengymnastiek
 • ….

Wanneer?

Momenteel worden de groepslessen alleen verzorgd op locatie.

Enthousiast?

Ben je enthousiast over dit aanbod? Of heb je nog vragen? Je kunt telefonisch of per e-mail contact met me opnemen. 

"Iets zelf maken werkt als een medicijn op gevoelens van machteloosheid" - deelnemer

Open atelier (ivm renovatiewerkzaamheden najaar 2018 gesloten)

Voor wie?

Heb je afgeleerd om buiten de lijntjes te kleuren? Of zou je wel eens van het schilderen of kleien willen genieten zonder dat het persé iets moois moet worden? Zou je jezelf wel eens kunstzinnig willen uitdagen? Ik wil je daar graag bij ondersteunen!
Om dit atelier bij te wonen hoef je geen creatieve ervaring te hebben!!  
Binnen een kleine groep kun je vrij, naar opdracht of intuïtief werken.

Wat brengt het Open atelier jou?

Bij Aventurijn komt niet het resultaat op de eerste plaats maar vooral het doen. Iedereen kan de heilzame werking ervaren van het spelen met een lijn, het werken met kleuren of het kneden van klei ongeacht het resultaat dat hieruit voortkomt.
Centraal staan je creatieve ontwikkeling, ontspanning, genieten, ruimte voor verwondering en elkaar inspireren.

Wanneer?

Iedere dinsdagavond van 19.30-21.30u. Koffie, thee en (de meeste) materialen zijn inbegrepen. Instappen kan op elk moment!

Workshops op maat

In Atelier Aventurijn verzorg ik ook met regelmaat workshops op aanvraag. Ook kan een workshop op locatie worden verzorgd.
Tijdens een workshop kan er worden getekend, geschilderd of geboetseerd. Doorgaans staan plezier, ontspanning, elkaar inspireren, persoonlijke en kunstzinnige groei hierbij centraal.

Een workshop kan ook voor allerlei gelegenheden op maat worden gemaakt zoals een ouder-kind workshop, een workshop met vriend(inn)en of familie. Omdat er beeldend gewerkt wordt zijn de workshops een verrijking voor teambuilding: ze zijn actief, gericht op beleven, geven een tastbaar eindresultaat en de mogelijkheid tot observatie en analyse.
Wil je meer informatie? Neem gerust contact met me op.

"Ik wist niet dat ik dat in me had" - deelnemer

Impressies

Reacties

Enkele reactie's van cliënten en deelnemers


"Ik heb veel over mezelf geleerd, wie ik ben, wat ik fijn vind, wat ik nodig heb, hoe ik de wereld zie en benader en ben daar trots op. Het maakt wie ik ben. Door mezelf te gaan begrijpen, veroordeel ik mezelf veel minder en kan ik beter luisteren naar mijn gevoel waardoor ik veel meer in balans ben en gemakkelijker blijf." - Vrouw 28 jr.

"De therapie voldeed meer aan onze verwachtingen dan verwacht. We wisten niet goed of de werkwijze zou aanslaan. Maar aangezien het dat wel deed en we in korte tijd gedragsverandering zagen, overtrof dat onze verwachtingen." - Ouders jongen 6jr.


"De therapie heeft me zoveel inzichten gebracht. Ik ben onder een steen vandaan gekropen." - Vrouw 55 jr

"Sinds jouw begeleiding is het zelfvertrouwen van hem toegenomen. Dat wat niet meer lukte (bv pianospelen) wordt nu weer eerder opgepakt."- Partner van dementerende man 84jr.

Na 3 sessies: “Fijn dat ik zoveel inzicht heb gekregen in mezelf. Hier kan ik zelf mee verder.” - Man 63 jr.

"Ik ga altijd met veel plezier naar jouw lessen, die meer bijeenkomst zijn dan les. Binnenstappen in jouw atelier is al een rustpunt op zichzelf, dat begint met het kaarsje bij de ingang, en doorgaat bij jouw warme welkom, in je intentie en in het zorgzaam neergezette materiaal. Je zorgt voor een warme sfeer en je kent je 'leerlingen', waardoor je ook passende suggesties doet qua onderwerpen." - Deelnemer Open atelier

"Bij jou heb ik geleerd onderwerpen op het doek met elkaar te verbinden zodat het echt een geheel wordt. Hier ben ik echt blij mee hoe ik dat aan moet pakken. Mijn doeken leven nu meer". - Deelnemer Open atelier

"De koffiegeur kwam ons tegemoet, er brandde een kaarsje en alle materialen lagen klaar. In het atelier waren zorgvuldig schilderijen en tekeningen ter illustratie neergezet. Anita zag snel aan ieder van ons achten waar hulp gewenst was en wie ze haar gang moest laten gaan. Ze ging heel professioneel om met emoties die het gekozen thema "verbinding" opriepen." - Deelnemer workshop

"Je oefeningen hebben ons echt geraakt. Ze waren erg ontluikend." - Deelnemer workshop

"Anita is in staat om mensen naar zichzelf te laten kijken, zich in creativiteit te laten uiten en daarvan een vertaling te geven. Zij weet mensen het gevoel te geven dat ze er toe doen." - Deelnemer trainingsdag teambuilding

"Anita straalt niet alleen rust uit maar geeft mensen ook de ruimte en de tijd. Zij kan goed luisteren en laat anderen in hun waarde. Mooie eigenschap!" - Deelnemer teambuilding

Contact

Ik heet je van harte welkom in mijn praktijk en atelier. Schroom vooral niet contact met me op te nemen wanneer je vragen hebt. Ik maak graag tijd vrij om met je van gedachten te wisselen.

Anita Peeters

Atelier Aventurijn
Heipoldersstraat 10
5591 KB Heeze

06 521 666 04
anita@atelieraventurijn.nl


AGB-praktijkcode: 90055330
AGB-zorgverlenerscode: 90046712
KvK : 55070477
BTW : 160280436B01
ING  : NL05INGB0004544283